تست تیپ شخصیت (MBTI)

//تست تیپ شخصیت (MBTI)

تست تیپ شخصیت (MBTI)

mbti

اگر علاقه مند هستید تا به طور دقیقا از تیپ شخصیتی خودتون مطلع بشید، با شغل هایی که در اون موفق خواهید بود

آشنا بشید، بتونید تعداد زیادی از نکات مفید مربوط به شخصیت خودتون مطلع بشید و مقدار زیادی اطلاعات مفید دیگر.

ما در پایین همین متن براتون لینک یک فرم معتبر فارسی شده را قرار دادیم و این آزمون رو به شما پیشنهاد می کنیم.

.

تست تیپ شخصیت (MBTI) برای چیست ؟

نیازها، علایق،  خواسته ها، مهارت ها، ارزش ها و شخصیت های افراد گوناگون همه با هم بسیار متفاوت می باشد. اگر دو فرد دارای گونه شخصیتی هم نوعی نباشند، کاری که شاید به نظر یکی از آنها جالب است ممکن است برای دیگری جذابیتی نداشته باشد.

متخصصان مربوط به امور شغلی از مدت ها قبل به این نتیجه رسیده اند که بعضی ها در انجام دادن بعضی کارها موفق تر خواهند بود، بنابراین بسیار مورد اهمیت است کاری که انجام می شود با استعداد و توانمندی های فرد انجام دهنده ی آن به خوبی با هم هماهنگ باشد.

با این وصف ایجاد ابزاری که بتوان تیپ شخصیتی افراد مختلف را تشخیص دهد برای مدیران در زمان جذب منابع انسانی و استخدامی ضرورت می یابد. تست MBTI پاسخی بود برای این نیاز بسیار مهم، تست تیپ شخصیتی که از دهه ١٩٢٠ تا به اکنون بر روی آن تحقیقات زیادی صورت گرفته، این نیاز را بر طرف کرده و با استفاده از الگوی ١٦ نوع از تیپ های شخصیتی افراد مختلف را از نظر شخصیتی از یکدیگر متمایز کرده است و سپس شغل های مختلف و مناسب با تیپ شخصیتی مربوطه را معرفی می کند.

هر یک از تیپ های شخصیتی، برای گروه های شغلی خاصی مناسب است.

تست روانشناسی تیپ های شخصیتی برگرفته از نام های تولید کنندگان آن مایرز و بریگز به شکل اختصاری MBTI نام گرفته است که مخفف Myers-Briggs Type Indicator می باشد.

این تست که یکی از مشهور ترین و شاید پرکاربرد ترین تست روانشناسی برای شناخت شخصیت است که بر اساس نظریات کارل گوستاو یونگ شکل گرفته و افراد را به ١٦ تیپ شخصیتی دسته بندی می کند.اين ابزار روانشناختی، يک ابزار خودسنجی و پرسشنامه ای؛ شامل ١٠٠ تا ١٦٠ پرسش است که ترجيحات افراد را با ١٦ گروه شخصيتی تقسیم می کند.

تست تیپ شخصیتی (MBTI) چه مواردی را بررسی می کند؟

تست تیپ شخصیتی بر مبنای پرسش های بالا ٤ معیار کلی را در يک پيوستار از صفر تا پانزده بررسی می کند که عدد بيشتر غلبه ی آن گرايش يا کارکرد را بیان می کند.

در تست MBTI چهار معیار اصلی در فرد مورد تحلیل قرار می گیرد که عبارتند از :

١. حسی یا شهودی بودن

٢. برون گرا یا درون گرا بودن

٣. منضبط یا ملاحظه کار بودن

٤. فکری یا احساسی بودن

mbti

برون گرا و یا درون گرا بودن؛ گرایشی کلی می باشد که تعيين می کند فرد با دنیا چگونه تبادل و تعامل خواهد کرد؟ بر این مبنا میزان درون گرا بودن و برونگرا بودن فرد مورد بررسی قرار می گیرد.

E. برون گرايی یا همان Extraversion :

برون گراها افرادی اجتماعی،سرخوش، با انرژی، خوشبين، دوستدار ديگران، باجرأت، فعال، دوستدار هيجان و تحريک و اميدوار به موقعيت هايشان وآينده، کنجکاو و در عمل قاطع و اهل گفتگو هستند. اين افراد علاقمند به تحقيق و پژوهش نیز می باشند.

I. درون گرایی یا همان Introversion :

درون گراها در واقع افرادی محافظه کار، مستقل، خوددار، تکرو، خجالتی، متعادل، کمرو و دوستدار تنهايی خود هستند. حسی یا شهودی بودن افراد؛ تعيين می کند که فرد چگونه اطلاعات را از محیط اطراف جمع آوری کرده  و بر این اساس میزان حسی و شهودی بودن فرد استخراج می شود.

N- شهودی یا همان Intuition :

اشخاصی که ترجيح می دهند با ديدن یک  تصوير بزرگ از آنچه که هست و تمرکز بر پيوندها و ارتباطات موجود ميان حقايق، اطلاعات را درک نمایند و آن ها به ويژه ترجيحشان بر آن است که با درک و ديدن امکانات جديد (خلاقيت) و روش های مختلف انجام کارها، اطلاعات را جمع آوری کنند.

فکری یا احساسی بودن؛ تعیین می کند فرد چگونه تصميم گيری کرده و بر این اساس میزان فکری و احساسی بودن فرد استخراج خواهد شد.

S- حسی یا همان Sensing :

افرادی که ترجيح می دهند با استفاده از چشم و گوش و حواس پنجگانه ی دیگر به آنچه که در اطرافشان می گذرد پی برده و به هر آنچه که در اطرافشان وجود دارد، توجه می کنند تا آن را به خوبی درک کنند.

T- فکری یا همان Thinking :

افرادی که در تصميم گيری از تفکر استفاده کرده و سعی دارند از لحاظ فکری خود را از يک موقعيت جدا نمایند تا بی طرفانه و به شکل عينی آن را آزموده و علت و معلول را تجزيه و تحليل کنند.

F- احساسی یا همان Feeling :

به احساسات ديگران توجه زیادی می کنند، نيازها و ارزش ها را درک می نمایند و احساساتشان را نشان می دهند. به منضبط یا ملاحظه کار  بودن گرايش دارند که تعيين می کند فرد ترجيح می دهد در شرايط سازمان يافته ای فعاليت کند و يا از استقلال بيشتری برخوردار باشد .

J- منضبط و قانون مدار یا همان Judgment :

تابع قانون بوده و بر اساس آن برنامه زندگی خودشان را به شکلی دقيق و مشخص تنظیم می نمایند و بر انجام آن ها در سر وقت تعيين شده همیشه پافشاری می کنند.

P- ملاحظه کار و ادراکی یا همان Perception :

قوانين را خودشان تعيين کرده و در انجام کارهايی که از قبل پيش بينی نشده يا فعاليت هايی که به سرعت و واکنش فوری نياز دارد، همیشه موفق هستند.

یادت نره بخونیش:

برای تست تیپ شخصیتی (MBTI) چه سئوالاتی پرسیده می شود؟

تست تیپ شخصیتی تلاش دارد تا به چهار سئوال زیر پاسخ دهد :

١ – تشخیص اين که ما با دنيا چگونه تبادل و تعامل می کنيم؟

٢ – انرژی خود را به در چه مسیری هدايت می کنيم؟

٣ – اطلاعات را با چه روشی جمع آوری می کنيم؟

٤  چگونه تصميم می گيريم و ترجيح می دهيم یا دوست داریم که در شرايط سازمان يافته فعاليت کنيم يا استقلال بيشتری داشته باشيم؟

تست شخصیت شناسی MBTI

در تست شخصیت شناسی MBTI انسانها به شانزده تیپ و 4 مشرب دسته بندی میشوند که هریک خصوصیات منحصر به خود را دارا می باشند که به این خوصوصیات اشاره کردیم و حال به انواع آن تیپ ها می پردازیم.

mbti

 1- تیپ مشاوران INFJ

علاقه شدید آنها به رشد فردی دیگران و کمک کردن به دیگران است و این بر کسی پوشیده نیست.

بدلیل درونگرا بودن، سنگ صبور و شنونده خوبی هستند و توانایی فوق العاده ای برای ارتباط عمیق و دراز مدت با نزدیکان خود دارند. قابل اعتماد بوده و این امر آنان را به مشاوران خوبی تبدیل می کند.

mbti

2- تیپ  ENFP قهرمانان

این افراد هم همانند سایر ایده آل گراها، تعداد کمی در جامعه هستند.

آنها اشتیاق بالیی برای تجربیات جدید دارند و بسیار برونگرا و فعال می باشند.

آنها از تعامل و صحبت با دیگران هرگز خسته نشده و این صحبت همزمان با شور و شوق فراوان است.

همچنین آنها علاقه دارند تا حوزه شخصی خودشان را توسعه بخشیده و با اعتقاد و هیجانی که در باورهای خودشان دارند، دیگران را متقاعد به پیروی از خود خواهند کرد. در هر محیطی که باشند تمایل دارند با دیگران ارتباط صمیمی برقرار نمایند.

آنها در بین تمام تیپ های شخصیتی مسرور ترین و پرشوق ترین بوده و با کلام نافذ خود دیگران را متعجب خواهند کرد.

mbti

 3- تیپ ENFJ معلمان

ذاتی عاشق آموزش به دیگران می باشند. خونگرم و خوش صحبت هستند و قدرت ارتباطی بالایی دارند.

نسبت به اطرافیان حساس بود و با حس شهودی قوی ایی که دارند می توانند بفهمند که درون افراد چه می گذرد.

mbti

4- تیپ شخصیتی شفا دهندگان INFP

شاید کمی خجالتی بنظر برسند اما با چهره آرام  و متین خود، نقش خیلی قوی ایی در مراقبت از نزدیکان خود دارند.

عاشق کمک به دیگران بوده و در شغل های پرستاری و مربی مهد کودک خوب عمل خواهند کرد.

از خود گذشتگی بالایی داشته و نیازهای دیگران را به خوبی تشخیص می دهند.

mbti

5- تیپ شخصیتی حامی ISFJ

دوست دارند تا از دیگران حمایت نمایند تا گزندی به آنان وارد نشود.

این تیپ سنت گرا با ریسک کردن و تجربه شرایط جدید میانه چندانی ندارند و ترجیح میدهند تا در فرصت مناسب شرایط را کاملا بررسی نمایند. عاشق خدمت به دیگران بوده و از کمک کردن به افراد ضعیف نیز خیلی لذت می برند.

بدلیل درونگرا بودن از کارهایی که انفرادی انجام می شود لذت می برند و صرفه جویی در کارها را در اولویت خود قرار می دهند.

mbti

 6- تیپ شخصیتی سرپرست ها ESTJ

تیپ برونگرای اجتماعی که در تمام محیط ها، برای قدرت و هدایت تیم می جنگد.

احساس مسئولیت و دستور دادن یکی از مشخصات بارز آنها می باشد.

فرقی ندارد که در خانواده باشند یا محیط کار خود، در هر شرایطی نمی خواهند جزء سیاهی لشکرها بوده و اغلب در هر شغلی که هستند به مدارج بالا دست خواهند یافت.ده درصد از جامعه را به خود اختاص میدهند داده و علاقه شدیدی به برنامه ریزی و ساماندهی دارند.

سختکوشی و نظارت بر اعمال دیگران، از مشخصات دیگر آنها است.

mbti

 7- تیپ شخصیتی پشتیبانان ESFJ

اجتماعی ترین تیپ سنت گراها می باشند و برایشان کمک به نزدیکان و افراد بیسار مهم است.

علاقمند هستند دورهمی ها و تشکل های اجتماعی را آنها به وجود آورند.

کلیدی ترین مشخصه آنها خدمات اجتماعی و امداد رسانی است.

برای کارهای تیمی مفید می باشند و سعی در حفظ گروه دارند.

اگر قصد دارید در جمعی یک مجری و مدیر اجرایی خوب داشته باشید، میتوانید روی این تیپ حساب نمایید.

آنها از ارائه خدمات و تعامل خسته نمی شوند.

mbti

8- تیپ شخصیتی بازرس ISTJ

افرادی قابل اعتماد بوده و پشتکار بالایی دارند و ده درصد جامعه را تشکیل می دهند.

دارای قوانین و استانداردهایی می باشند که در هر مجموعه ای که حضور دارند باید اجرا شود.

از بی نظمی همیشه دوری کرده  و در این راه شاید به اطرافیان خود هم فشار وارد نمایند.

زمانی آنها را خوشنود می بینید که از قوانین کاملا تبعیت شده باشد.

کم حرف و وظیفه شناس بوده و این خصیصه شاید در دید سایر افراد سنگ دلی و عدم انعطاف تعبیر بشود.

برای مشاغل نظارتی بسیار مناسب بوده و در در چهارچوب قانون عمل خواهند کرد.

توسط |۱۳۹۷-۷-۳ ۱۳:۳۰:۴۰ +۰۰:۰۰۱۴ام شهریور, ۱۳۹۷|دسته‌ها: روانشناسی|برچسب‌ها: , , , , , |یک دیدگاه

درباره نویسنده:

یک دیدگاه

  1. تارا شهریور ۲۷, ۱۳۹۷ در ۱:۱۰ ب.ظ پاسخ

    بسیار مطلب جذاب و مفیدی بود. ممنون

دیدگاه خود را بنویسید

طراحی سایت